Bro doe sis doe yay Edit မှာ သူ့ကိုအခုထိမတွေ့သေးဘူးရှင့်တဲ့ဗျာ ကူရှာပေးကြပါဦးဗျာ။ သာကေတကလို့တော့ cmt မှာပြော‌တယ်။ ဒါပေမဲ့ ၂ရက်တောင်း ရှိတော့မယ်ဆိုတော့ ဘယ်နေရာမဆိုရောက်နိုင်တယ်။ Post Link - https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=506815407455034&id=100043797372583

2022.01.19 01:07 Accomplished_Worry35 Bro doe sis doe yay Edit မှာ သူ့ကိုအခုထိမတွေ့သေးဘူးရှင့်တဲ့ဗျာ ကူရှာပေးကြပါဦးဗျာ။ သာကေတကလို့တော့ cmt မှာပြော‌တယ်။ ဒါပေမဲ့ ၂ရက်တောင်း ရှိတော့မယ်ဆိုတော့ ဘယ်နေရာမဆိုရောက်နိုင်တယ်။ Post Link - https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=506815407455034&id=100043797372583

Bro doe sis doe yay Edit မှာ သူ့ကိုအခုထိမတွေ့သေးဘူးရှင့်တဲ့ဗျာ ကူရှာပေးကြပါဦးဗျာ။ သာကေတကလို့တော့ cmt မှာပြော‌တယ်။ ဒါပေမဲ့ ၂ရက်တောင်း ရှိတော့မယ်ဆိုတော့ ဘယ်နေရာမဆိုရောက်နိုင်တယ်။ Post Link - https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=506815407455034&id=100043797372583 submitted by Accomplished_Worry35 to myanmar [link] [comments]


2022.01.19 01:07 Deus-system-failed I feel aimless and I never wanna speak to my friends ever again.

I don't have anything to look forward to at all. Graduation isn't anything, all I had to look forward to was time with friends; more and more they blow me off and just drift away. In retrospect It all makes sense.
They were never my friends, I was just a pity project. The writing on the wall has been there the entire time and even a few months ago my best friend told me so. I simply swallowed my pride and kept talking to them so I'd have someone to talk to. The other day was a boiling point, we made plans and they bailed again. I quickly scrolled and found eightteen times in the past year, only actually meeting up like we planned three times. My closest friend got defensive and said I was a creep for knowing that, it wasn't a big deal and shouldn't care that much. I just didn't press it and just said bye. He hasn't called or texted and I won't swallow my pride anymore. He said months ago that me calling and texting was bothersome but he did it so I wouldn't unalive myself but he didn't mind if that was the cost; it hurt terribly but I still relied on him.
After cutting out my toxic ex-boyfriend and attempting to no avail to reconnect with my older friends I really have no one. My life has become so lonely and I don't have anything to keep me tethered to the world. I don't wanna die, but I don't wanna life either. It's like my life is nothing but autopilot with the objective of survival. What's the point of living if all you can do is numb yourself to survive.
submitted by Deus-system-failed to TrueOffMyChest [link] [comments]


2022.01.19 01:07 ahroy2 Which of the two is better, assuming same price?

https://www.newegg.ca/p/N82E16834233483?Item=N82E16834233483&nm_mc=AFC-RAN-CAN&cm_mmc=AFC-RAN-CAN&utm_medium=affiliates&utm_source=afc-LaptopsDeals&AFFID=3387238&AFFNAME=LaptopsDeals&ACRID=1&ASUBID=&ASID=https%3A%2F%2Fwww.reddit.com%2F&ranMID=44589&ranEAID=3387238&ranSiteID=7XMu72hpT3Q-5YO8J4.eG3Ga3IIjvSA7pQ
https://www.lenovo.com/us/en/p/laptops/legion-laptops/legion-7-series/legion-7-16-amd/82n600drus?orgRef=https%253A%252F%252Fwww.reddit.com%252F
submitted by ahroy2 to SuggestALaptop [link] [comments]


2022.01.19 01:07 JasonBreen Metal Gear Doki 3: Chibi Eater

Metal Gear Doki 3: Chibi Eater submitted by JasonBreen to DDLCcirclejerk [link] [comments]


2022.01.19 01:07 RLCD-Bot [Crimson Octane] [Crimson Octane: Bodacious] [Portal - Repulsion Gel] [Cobalt Haunted Hoss] [France] [Titanium White Blazer]

[Crimson Octane] [Crimson Octane: Bodacious] [Portal - Repulsion Gel] [Cobalt Haunted Hoss] [France] [Titanium White Blazer] submitted by RLCD-Bot to RLCustomDesigns [link] [comments]


2022.01.19 01:07 throwawaylurker012 The “Tuesday Morning” Rabbit Hole + Revisiting the CMBS “Bigger Short” Pt. 3: 2017

The “Tuesday Morning” Rabbit Hole + Revisiting the CMBS “Bigger Short” Pt. 3: 2017 Note: Be forewarned this is my least technical of the DD series, and one I try to fancy up a bit with creative writing-y stuff. A good part of it is to also set the scene for Pt. 4: Pick Your Teams.
In Pt. 2, we mentioned that 2017 was when many of those who had wanted to short malls, like Jerica--who was later caught in a "mall" short squeeze or CMBS short squeeze by Chase--, were revving up their bets at the table. Before we move forward in time, let’s add to what the retail sector looked like around then in what may have been the most important year leading up to the “Bigger Short” on malls & retail stores like GameStop.
1. Retail in 2017 Around 2017, one of the biggest retail company fears was the rise of online shopping, even among clothing retailers (where you normally pretty much need to shop in person, try things on, etc.). Fitch had one specific stress test scenario it shouted a shit ton back then: a sped-up or accelerated 3-year shift in the clothing market where Amazon’s push into clothes could sink JCPenney’s, Dillards, and Kohl’s stock prices further. This would fan out and hit REITs (real estate investment trusts) and--you guessed it--CMBS loans hard:

https://preview.redd.it/5yl6b7b0bkc81.png?width=2879&format=png&auto=webp&s=571156474dad85e7255a273f56e28ee38318e1ac
“This shock would likely fan out broadly across retail real estate…we estimate that as many as 400 of approximately 1,200 US malls could close or be repurposed as a result of retailer liquidations and square footage reductions. Widespread defaults…would have a significant impact on credit quality for Fitch-rated CMBS transactions. Given the accelerated timeframe of this retail shock scenario, special servicers would be forced to sell lower tier malls at significantly distressed values rather than undertaking normal stabilizing efforts. We estimate that significant negative ratings migration would occur for 92 of 145 Fitch-rated CMBS classes in 19 deals. These 19 deals have exposure to retail loans exceeding 50% of the current pool.”
Fitch warned nearly 1 in 3 malls could close, and if Amazon powered up at full strength then most malls could barely muster the pocket change to break even on their leases. Some retail critics then added that the US had 5 times the malls in the UK per 100K people (per capita), and 2x Australia’s, adding to the views of failing malls.
For the country at large, back then as now wages were being hurt bad (woo America!):
​​
https://preview.redd.it/xh618lhjbkc81.png?width=1266&format=png&auto=webp&s=7414445890b56b8b02c7a90e8c968b20627132a3
Rising inflation, rising interest rates, and even a time when “a quarter-point increase in the Fed funds rate will hit consumers with $1.6 billion in extra finance charges on their credit cards” meant retail (you + me = us) would get more and more fucked, and have less and less to spend with retail even if we wanted.
In 2017, around the time that Jerica signed on to short malls with Chase, IHS Markit, who owns the CBMX loan bundles, said that as XRT dropped from poor retail performance, spreads were widening (potentially more money to be made on shorts) especially in BB- (dogshit rated) loans. CLOs with exposure to now-zombie stock Sears hurt hedge funds like Apollo Global Management worst with 30% exposure:

https://preview.redd.it/qroopf3rbkc81.png?width=1218&format=png&auto=webp&s=33e9640d4b6587340906442a8c8955b832d6e1c9
In case, Apollo Global Management doesn’t ring a bell, these posts might help:


https://preview.redd.it/q1lpvxiojkc81.png?width=1734&format=png&auto=webp&s=89305d032ac093427ae3ce36189a00bcd09b3745
Yes, that’s right. Apollo Global, the very same who bought out Yahoo Finance (“NFT marketplace = DoA + al Qaeda!”), where the person who held Gary Gensler’s job before–former SEC Chair–moved to to get a cushy job, with ragged cumtaint Leon Black at the helm, all while driving coal mining companies into the ground and bankruptcy while they suppress worker wages? Ah yes, that Apollo.
And oh wait, most importantly…they also tried to buy GME back in 2019, potentially bidding for the firm back in Feb. 2019 alongside Sycamore Partners for a private buyout.

Apollo Global Management & Sycamore Partners. 2019.
So Apollo, at the very least, who we know was trying to buy GME back in 2019 also had an early hand being caught in the mousetrap that was exposure to CMBS loans (specifically Sears) starting to falter back in 2017. (And in case, you’re wondering if Apollo Global Management will come up again in this CMBS saga, spoiler alert: they do.)
That same year of 2017, analyst Crystal Kim mentioned how despite Macy’s & JCPenny’s small slice of XRT (2% then) it wasn’t too much trouble yet for the CMBS sector. This was as earlier in March of 2017, Bloomberg was already shouting about Wall Street’s “Next Big Short” even then publicly:
“Cracks have started to appear. Prices on the BBB- (dogturd) pool of CMBS have slumped from roughly 96 cents on the dollar in late January to 87.08 cents last week, index data compiled by Markit show…Many of the malls are anchored by the same struggling tenants, like Sears, J.C. Penney and Macy’s (all either zombie stocks or meme stocks), and large-scale closures could be ‘disastrous’ for the mortgage-backed securities. In the worst-case scenario, the BBB- tranche could incur losses of as much as 50 percent, while the BB portion might lose 70 percent.”
For ETFs that tracked retail, like XRT that year, it had also been apparel heavy in mid- to late- year (22% of the ETF’s weight). Despite all this, I was able to find no real links between XRT and CMBX or CMBS loans apart from one unruly SeekingAlpha (SA) blogger called “Heisenberg” playing up the potential short in April 2017:
"For instance, BofAML recently (and this is a quote from a note out this week) "chalked up the [61,000 retail jobs that were lost over February and March] to a slowdown in consumer activity on weak demand for seasonal goods...According to Bank of America aggregated credit and debit card data, we see considerable weakness in card spending in department stores "
Look at this chart which compares CMBX 6 tranches (BBB- has been the short du jour) spreads to spreads on corporate credit retail names:
https://preview.redd.it/w9ee2pdmhkc81.png?width=530&format=png&auto=webp&s=92deb9dae9b6325988c984e8f12686cb0cd873ce
Or, you can short CMBX 7 BBB- which, as you can see below, is probably trading far to tight versus CMBX 6 BBB-...

He later ended up saying that the 6 trade was old news and if you reallyyyyy wanted to get early you short CMBX.7 instead (if you even could). But since most retail investors couldn’t (remember the whole needing a Bloomberg terminal to even find CMBX?), well…

Again, if you're in anything that's tied to brick and mortar (XRT), you need to get out, and get out now. Because as you can see, the writing on the wall couldn't possibly be any clearer.
It is over for brick and mortar. Game. Set. Match.
I don't care how you trade it - pile into the CMBX 6 short, be the guy who shorts CMBX 7 while the getting is good, buy protection on the underlying individual names, buy puts, short the physical retailers. Whatever.
Just don't be the guy/gal who looks up five years from now and wonders what happened!

Speaking of XRT, I also haven’t been able just yet to factor in XRT’s short interest into my research fully, especially from around 2017, as seen in posts like these (credit to u/fastpath7):

https://preview.redd.it/a7rg53x1hkc81.png?width=668&format=png&auto=webp&s=4d34eaa3158ddc6c500ef22c98906b3f0764731f
Although there are some noticeable spikes into early 2018 (we don't get short interest like that until now in XRT), I haven't been able to confirm or deny whether more than average short interest began around 2017, when more and more may have been piling into the CMBX short (and for extra spice, shorted XRT alongside).
On another side note, an extra side XRT fact I found: in 2012, the SEC settled over charges of insider trading with ex-Goldman employee Spencer Mindlin and his daddy Arthur. Using info from his old job, Spencer could front run big trades by Goldman employee on stocks that would be added or taken off XRT before it was announced. He’d buy huge chunks before Goldman did, and would short companies before Goldman sold en masse. He “...anticipated Goldman’s trades by calculating the shares that Goldman would need to trade in order to hedge its XRT position.” Literally, fraud fuckers everywhere.
2. Sears & Seritage Growth Properties So we already knew that as early as 2017, hedge funds and banks thought malls & other business real estate could fail. That included Jerica stepping into CMBX.4 to short it, as well as analysts pushing the trade on bundles even until 2019 for CMBX.6, which contained GameStop.
Now, I didn’t end up finding the MP report from Pt. 1 first in this rabbit hole. I actually found out about GameStop being a part of bundles like CMBX.6 when I looked to see if GME had any exposure to CMBS loans itself. One example was the Glenbrook Square Mall in Fort Wayne, Indiana.

https://preview.redd.it/55h0mvxgjkc81.png?width=767&format=png&auto=webp&s=15132c8b43fc61d21b73a872904d4fd70bcb1f08
With a $820 million loan first made by Goldman (originator), it was bundled with other malls including one in Lubbock, Texas (tranche). Both malls had GameStop, Sears, JcPenney, and Claire’s stores among others like Macy’s, Payless & Children’s Place. Forbes wrote about those stores that “all…are closing stores or have been identified as being among the most troubled companies on S&P Global’s list of retailers.” Then THAT bundle was then passed to Wells Fargo who cut it up (like Jim Cramer cuts up coke) into 3 other bundles: one deal for Goldman, Wells Fargo, and Citi each (CMBS). With more fuckery included, that Glenbrook mall was owned by Seritage Growth Properties, a spinoff of Sears Holdings made by Sears CEO and hedge fund cunt extraordinaire Edward Lampert back in 2015.
distended scrotum or ex-Sears & Kmart CEO Eddie Lampert
This Seritage spin off let then Sears CEO Eddie Lampert sell 230+ Sears & Kmart stores to Seritage, then lease the SAME space to other tenants with jacked up rents. That $2.8 billion buy was helped wrapped up into a CMBS later with Chase where literally ONE ENTIRE CMBS loan is backed by some of those jacked up rent properties Seritage & Chase worked on. A Forbes writer might have been secretly calling out Lampert for this utter bullshit if he was trying to save Sears (which surprise he wasn’t): “The financial goals of Sears and Seritage, then, are not necessarily aligned, given that Sears closures could potentially damage the retailer yet benefit the REIT spinoff.”
This ends up being tricky for malls. If you remember in Pt. 1, KeyBank helped finance a loan for a property that contained Tuesday Morning, but it was “anchored” by a Fairway. Deals like this Indiana one meant if that Sears collapsed, then maybe the GameStop nearby does too. And when that happens, we get a dead mall.
3. Anchor Stores and Dead Malls
https://preview.redd.it/ibcrz3k7fkc81.png?width=1236&format=png&auto=webp&s=c7d781ba8c92e765bc98b7d9a301ca1cd03f2333
For non-US apes, it might not be too obvious but retail–and especially malls–were a huge part of the landscape of the US and even American history. Although you had predecessors to malls that first began in the 1800s like the Arcade above (built in 1828) in Providence, Rhode Island, as cars and car grew culture grew in the US you had malls pushed out from downtowns of major cities to further and further out suburbs and exurbs.
​​
https://preview.redd.it/xpxa77wafkc81.png?width=1238&format=png&auto=webp&s=3ab91e718e80df35c8b5cd597d87782fe9b3106e
The history of malls itself is fascinating (TIL that carpets were uninstalled from some malls because they thought that the carpet’s friction slowed down people from walking around the mall fast), but its evolution into strip malls–because they’re basically a strip of concrete land with shops on them–and bigger retail centers meant shops clustered there, and eventually it became a de facto stand-in for everything missing from downtowns decimated in the 1970s & 1980s: shops, culture, food, community. But all good things came to an end, and the structures that were copy-pasted all over the American landscape fell ill to less foot traffic and sales, according to a common diagnosis.
​​
Sample mall map from state of NJ.
One of the things to understand about why it matters that bigger stores like Sears go under can affect a whole mall, or nearby stores like GameStop, and then CMBS loans is the structure of many of them. Bigger malls–like Glenbrook or the one above–have “anchor stores”: giant stores that increase foot traffic with littler stores and kiosks in between the big ones. It’s no different then what you might see in how amusement parks are structured, with little shops and food stands set between big rides.

https://preview.redd.it/mv06qezifkc81.png?width=978&format=png&auto=webp&s=8db0039360be40816cf306901ec0aa58735a304b
In the mall map further up above, notice how you have giant shops like Sears at one edge. One of the jokes for giant failing mall “anchors” is that often it becomes the place where you go for free parking to walk into the mall (no one buying from that anchor store means fewer people = fewer cars = more parking spots). Despite the jokes, once an anchor store goes under then not only does it mean that that company and its workers are fucked, but even the surrounding stores, food shops, etc. This isn’t the only way that a mall can be set up with a large store “anchor”. Another common form includes big box stores. In my digging, I realized that one of the more common forms of this mall structure hand dropped somewhere in the American landscape is tethered by one of the largest companies in the world: Walmart.

https://preview.redd.it/a66kj9cmfkc81.png?width=1246&format=png&auto=webp&s=29ae6f442c68fff55c0b2c6022839b7a6208b070
Now this isn’t here to smack talk Walmart (even though I have many many reasons to); they’re also not the only big store that can act as an anchor. But I bring them up as it ends up being super relevant to the rest of the explanations in this series.
Some CMBS loans can be part of what’s called a “Walmart Shadow Anchored Portfolio”. Which is exactly what it sounds like.
Instead of a giant connected mall structure, you might have a giant Walmart looming in the background while other small retail shops are in nearby concrete strips or even across streets and highways. Here’s an example of what a potential “Walmart Shadow Anchored Portfolio” might look like using this town in Minot, North Dakota:
https://preview.redd.it/a5i1qy5rfkc81.png?width=1234&format=png&auto=webp&s=cb7b5d32f74f54ea2c040cc9633206e344e2e9e1
You might notice the Dollar Tree or Buffalo Wild Wings nearby as an example of nearby stores in its “shadow”.
The appeal of these “Walmart Shadow Anchored Portfolio” is–to some degree–obvious given how much foot traffic matters, and you knowing that Walmart won’t go bankrupt anytime soon–perhaps unfortunately–means it’s more a sure thing than perhaps Sears in some ways. You might have companies like this one praising their search for this type of setup: “In April, Schostak Bros. & Co. Inc. spent $100 million to acquire a portfolio of 28 properties from Memphis-based Spectra Group Inc. While there have been plenty of more expensive deals this year, Schostak Bros' transaction stands out. The reason? Not one of the properties in the deal have anchors. All sit next to Wal-Mart Supercenters that [they have] absolutely no control over. The firm instead is building a portfolio entirely based on the concept of shadow anchors. It is consciously looking to buy centers adjacent to stores owned and operated by the world's largest retailer. But it has no interest in being Wal-Mart's landlord. Its strategy is to capitalize on all the benefits of having Wal-Mart as a traffic generator without having the headaches (and meager rents) that come from being a big-box landlord.”
As I mentioned, Walmart ends up being something that many can hang their hat on, without having to worry about going under. Because what happens when maybe an anchor store does go under, whether from poor sales, mismanagement (Sears), crappy leveraged buyout deals from hedge funds (Toys R Us), or even being (naked) short sold into the fucking ground (GameStop)? You get a dead mall.


https://preview.redd.it/3ts3ceavfkc81.png?width=1800&format=png&auto=webp&s=4616bca131e731d86a8f9b20d85bf1638150f3a4

https://preview.redd.it/lcryyh7wfkc81.png?width=2048&format=png&auto=webp&s=91a155b90f7e2636e557114f870b58aeabca09c3
Dead malls have come under their own resurgence online due to YouTube channels by people like Dan Bell and his "Dead Mall Series", as well as others who explore dead malls. Myself, a fan of exploring abandoned properties, first learned about his channel actually here through Reddit and have been amazed ever since.
https://preview.redd.it/jl938lt1gkc81.png?width=1000&format=png&auto=webp&s=f78c883bd75b868c66bd011c45acffa0ebbed34f
For movie and book fans, dead malls factor heavily into the film “Gone Girl”. I didn’t realize it too much then but the 2014 film is–apart from its main storyline–also seen as a story of the crash of 2008 and the ensuing recession.

https://preview.redd.it/vra2w7f8gkc81.png?width=1024&format=png&auto=webp&s=9969246c4924a44f0b9a2ff92dd52d5ef8dcd994

“All of the houses are abandoned in their upper-class neighborhood except very few neighbors because of the crumbling economy in Carthage. Not many people can afford to live in this development, let alone, live in a house at all in this town. Also, the abandoned mall shows signs of decay as well. As Nick searches for clues regarding Amy’s disappearance, he describes the mall, “It was suburbia, post-comet, post-zombie, post-humanity” (113). The recession had led to the closure of the town’s mall. This affected the lives of many citizens living in Carthage because they had lost their jobs. The increase of unemployment led people to illegal jobs, such as drug dealing. These people were found throughout the abandoned mall. Nick explicates, “Carthage had a bigger drug epidemic than I ever knew: The cops had been here just yesterday, and already the druggies had resettled, like determined flies” (116). For many people living in Carthage, the only means of work is to drug deal in the abandoned mall and not even the police can stop them from making the money it takes to keep themselves alive”
Sometimes dead malls get lifelines, and convert empty space from anchor stores or small retail leased space to fitness centers, churches, senior centers, offices, public libraries, and even medical clinics. For one, medical clinics in malls rose 15% from 2011 to 2016. But for big malls, losing an anchor store like Dillard’s, or Sears can’t be easily replaced with another, or even another smaller store (you couldn’t cleanly fit a GameStop’s inventory over 3 floors of a Macy’s if you tried and it wouldn’t make sense to pay that big of a lease). So it’s often dying against the light, and you get a dead mall nonetheless.
A dead mall is a symptom, a diagnosis, a crime scene, and symbol all in one.

This was especially the case for accelerating dead malls in the recession, just years after big banks fucked over people in 2008. A dead mall means a lot of things to a lot of people.

GameStop in Bluefield, West Virginia. 2020
Yes, a dead mall means a lot of things to a lot of people.
But a dead mall also means to some, that your entire tower of commercial mortgage backed securities, also just became a little more wobbly.
In Pt. 4, we'll figure out the teams: who wasn't sure about the "mall short" enough to jump in, and who were the ones that went balls deep alongside MP & Jerica.
submitted by throwawaylurker012 to Superstonk [link] [comments]


2022.01.19 01:07 prawnbiryani #unsplashcats #cute #adorable #kittens #cats #followformore

#unsplashcats #cute #adorable #kittens #cats #followformore submitted by prawnbiryani to unsplashcats [link] [comments]


2022.01.19 01:07 cryptosardarg about top ten cryptocurrency to invest in 2022

about top ten cryptocurrency to invest in 2022 submitted by cryptosardarg to punjabi [link] [comments]


2022.01.19 01:07 Wish8888 FireRed Flying Monolocke HC: Surge went..... surprisingly well, I lost one mon but at least the run is still alive

FireRed Flying Monolocke HC: Surge went..... surprisingly well, I lost one mon but at least the run is still alive submitted by Wish8888 to nuzlocke [link] [comments]


2022.01.19 01:07 fous-toi_de_moi D̟̉̅e̪̹ͧ r̵ͪ̐e̢̫͆ț̮͒o̡͍̩u̷̻̇ȑ͛͢ e̊̆͟t̛ͭ͟ d̀ͪͫé̤̿̕p̵̉ͩŕ͔ͯi̵̤͓mͥ̕͞é̘ͥ͞, j̴̱́ë̛͓ š̨͟a̵̸͈iͩͣ̅s̡̖ͨ q̫̞͞u̴̟͆ȇ̴͂ q̻̀͂ṷ̸͡e̹̲͞l͖͛̀q̰͓͖u̡̮ͣḛ́ͅ c̳̮ͭh̨͖͂o̸̝ͧs̵̫̐ę͉̇ n̙̈́̚é̱̍ v̖̟ͫa̸͓̽ p̅ͣ͢á͍ͦs̋̊ͩ.

D̟̉̅e̪̹ͧ r̵ͪ̐e̢̫͆ț̮͒o̡͍̩u̷̻̇ȑ͛͢ e̊̆͟t̛ͭ͟ d̀ͪͫé̤̿̕p̵̉ͩŕ͔ͯi̵̤͓mͥ̕͞é̘ͥ͞, j̴̱́ë̛͓ š̨͟a̵̸͈iͩͣ̅s̡̖ͨ q̫̞͞u̴̟͆ȇ̴͂ q̻̀͂ṷ̸͡e̹̲͞l͖͛̀q̰͓͖u̡̮ͣḛ́ͅ c̳̮ͭh̨͖͂o̸̝ͧs̵̫̐ę͉̇ n̙̈́̚é̱̍ v̖̟ͫa̸͓̽ p̅ͣ͢á͍ͦs̋̊ͩ. submitted by fous-toi_de_moi to subreddit_simulacrum [link] [comments]


2022.01.19 01:07 CactusPlantBuddy 10 magazine ss17 angels

10 magazine ss17 angels submitted by CactusPlantBuddy to GraceElizabeth [link] [comments]


2022.01.19 01:07 BSD1984 Penzeys Spices CEO renames MLK Day 'Republicans are racist weekend'

Penzeys Spices CEO renames MLK Day 'Republicans are racist weekend' submitted by BSD1984 to walkaway [link] [comments]


2022.01.19 01:07 ironmonki23 Ok you are given a budget of 5 million dollars to make your own Scream movie Who are you casting, what’s the plot and who is your killer/killers?

submitted by ironmonki23 to Scream [link] [comments]


2022.01.19 01:07 cicumber How can I feel my age?

Hello, I will soon be 16 years old, but at the moment I do not feel my age. I have a lot of achievements, and I don’t look like a small child and I have a relatively adult behavior, but nevertheless I don’t feel like 16 years old, I feel like a 13-14 year old child and don’t feel the full responsibility of my age In my country, 16 is the age of consent for 18+, and I can't even imagine that I can theoretically do this. How can I deal with this? Are there any tips on how to feel the age?
submitted by cicumber to AdviceForTeens [link] [comments]


2022.01.19 01:07 kevinkk77 You wake up and you find men in black standing outside, what do you do?

submitted by kevinkk77 to AskReddit [link] [comments]


2022.01.19 01:07 ShoolPooter Disfigured Solder on Rag

Disfigured Solder on Rag submitted by ShoolPooter to pics [link] [comments]


2022.01.19 01:07 AurorainAtlantis1717 *NEW* Yellowjackets: Episode 7 Quiz

*NEW* Yellowjackets: Episode 7 Quiz submitted by AurorainAtlantis1717 to Yellowjackets [link] [comments]


2022.01.19 01:07 Jccoke42 [Xbox] [h] credits [w] painted unc sunburst / tunica

Not interested in pink/ cb
submitted by Jccoke42 to RocketLeagueExchange [link] [comments]


2022.01.19 01:07 cadenherring123 Binance Bonus

The most used and at the same time the most reliable crypto exchange platform is Binance. Also, Binance extremely easy to use and learn. By registering with Binance Bonus, you can earn a 20% commission discount on each purchase.
Binance 20% Referral Code: 77181558
How to Register Binance? To make an account with Binance, you should simply get enrolled on the Official Binance Website. On the enrollment page you will be elevated to enter a substantial email address and pick a secret phrase for yourself. When you consent to the Terms and Conditions, you will be approached to check your account by means of email. The email shipped off your given account will contain a connection where you can check your Binance account. When you click on the connection, your Binance account has been made and you are prepared to start exchanging. Yet, before you do, we suggest getting your account through two-factor confirmation. Since exchanging cryptographic money is an expensive and dangerous cycle, it is fundamental for guard your account from any programmers on the web. Binance permits you to set up 2FA and interface your account to your versatile number. This implies that before you can sign in to your Binance account from another gadget, you will be approached to confirm your personality through the telephone number gave.
Funding Your Binance Account As referenced before, Binance is absolutely a cryptocurrency trade application. This implies that to begin exchanging with Binance, you will be needed to finance your account with some current cryptocurrency. This should be possible utilizing some other cryptocurrency trade wallet. Just go to your wallet where you have the cryptocurrency put away, select the amount you need to move, and send those assets to your substantial Binance account. The most awesome aspect of exchanging with computerized monetary standards is that everything occurs in a moment. When you select 'send' from your crypto trade wallet, your Binance account will be supported right away. If you register with a Binance Referral Link, it will provide to you 15% discount from your each buying.
submitted by cadenherring123 to BinanceSgReferral [link] [comments]


2022.01.19 01:07 anthonychapman123 Best Binance Coins

The most used and at the same time the most reliable crypto exchange platform is Binance. Also, Binance extremely easy to use and learn. you can EARN A 15% COMMISSION DISCOUNT on each purchase, by registering with a [Best Binance Coins](https://accounts.binance.com/en/register?ref=77181558).

Binance 15% Referral Code: 77181558
submitted by anthonychapman123 to BinancePromoCodes1 [link] [comments]


2022.01.19 01:07 jaelwelch Futures Referral Code Binance

Visit for Futures Referral Code Binance. The most used and at the same time the most reliable crypto exchange platform is Binance. Also, Binance extremely easy to use and learn. You can earn a 20% commission discount on each purchase.
Binance 20% Sign Up Code: 77181558
How to Register Binance? To make an account with Binance, you should simply get enrolled on the Official Binance Website. On the enrollment page you will be elevated to enter a substantial email address and pick a secret phrase for yourself. When you consent to the Terms and Conditions, you will be approached to check your account by means of email. The email shipped off your given account will contain a connection where you can check your Binance account. When you click on the connection, your Binance account has been made and you are prepared to start exchanging. Yet, before you do, we suggest getting your account through two-factor confirmation. Since exchanging cryptographic money is an expensive and dangerous cycle, it is fundamental for guard your account from any programmers on the web. Binance permits you to set up 2FA and interface your account to your versatile number. This implies that before you can sign in to your Binance account from another gadget, you will be approached to confirm your personality through the telephone number gave.
Funding Your Binance Account As referenced before, Binance is absolutely a cryptocurrency trade application. This implies that to begin exchanging with Binance, you will be needed to finance your account with some current cryptocurrency. This should be possible utilizing some other cryptocurrency trade wallet. Just go to your wallet where you have the cryptocurrency put away, select the amount you need to move, and send those assets to your substantial Binance account. The most awesome aspect of exchanging with computerized monetary standards is that everything occurs in a moment. When you select 'send' from your crypto trade wallet, your Binance account will be supported right away. If you register with a Binance Referral Link, it will provide to you 20% discount from your each buying.
submitted by jaelwelch to CryptoRanch [link] [comments]


2022.01.19 01:07 quintoncombs Largest Crypto Exchanges 2021

Visit for Largest Crypto Exchanges 2021. The most used and at the same time the most reliable crypto exchange platform is Binance. Also, Binance extremely easy to use and learn. You can earn a 20% commission discount on each purchase.
Binance 20% Sign Up Code: 77181558
How to Register Binance? To make an account with Binance, you should simply get enrolled on the Official Binance Website. On the enrollment page you will be elevated to enter a substantial email address and pick a secret phrase for yourself. When you consent to the Terms and Conditions, you will be approached to check your account by means of email. The email shipped off your given account will contain a connection where you can check your Binance account. When you click on the connection, your Binance account has been made and you are prepared to start exchanging. Yet, before you do, we suggest getting your account through two-factor confirmation. Since exchanging cryptographic money is an expensive and dangerous cycle, it is fundamental for guard your account from any programmers on the web. Binance permits you to set up 2FA and interface your account to your versatile number. This implies that before you can sign in to your Binance account from another gadget, you will be approached to confirm your personality through the telephone number gave.
Funding Your Binance Account As referenced before, Binance is absolutely a cryptocurrency trade application. This implies that to begin exchanging with Binance, you will be needed to finance your account with some current cryptocurrency. This should be possible utilizing some other cryptocurrency trade wallet. Just go to your wallet where you have the cryptocurrency put away, select the amount you need to move, and send those assets to your substantial Binance account. The most awesome aspect of exchanging with computerized monetary standards is that everything occurs in a moment. When you select 'send' from your crypto trade wallet, your Binance account will be supported right away. If you register with a Binance Referral Link, it will provide to you 20% discount from your each buying.
submitted by quintoncombs to CryptoTopDaily [link] [comments]


2022.01.19 01:07 bobbymorris123 Binance Activation Code

Visit for Binance Activation Code .The most used and at the same time the most reliable crypto exchange platform is Binance. Also, Binance extremely easy to use and learn, you can earn a 20% commission discount on each purchase.
Binance 20% Sign Up Code: 77181558
How to Register Binance? To make an account with Binance, you should simply get enrolled on the Official Binance Website. On the enrollment page you will be elevated to enter a substantial email address and pick a secret phrase for yourself. When you consent to the Terms and Conditions, you will be approached to check your account by means of email. The email shipped off your given account will contain a connection where you can check your Binance account. When you click on the connection, your Binance account has been made and you are prepared to start exchanging. Yet, before you do, we suggest getting your account through two-factor confirmation. Since exchanging cryptographic money is an expensive and dangerous cycle, it is fundamental for guard your account from any programmers on the web. Binance permits you to set up 2FA and interface your account to your versatile number. This implies that before you can sign in to your Binance account from another gadget, you will be approached to confirm your personality through the telephone number gave.
Funding Your Binance Account As referenced before, Binance is absolutely a cryptocurrency trade application. This implies that to begin exchanging with Binance, you will be needed to finance your account with some current cryptocurrency. This should be possible utilizing some other cryptocurrency trade wallet. Just go to your wallet where you have the cryptocurrency put away, select the amount you need to move, and send those assets to your substantial Binance account. The most awesome aspect of exchanging with computerized monetary standards is that everything occurs in a moment. When you select 'send' from your crypto trade wallet, your Binance account will be supported right away. If you register with a Binance Referral Link, it will provide to you 15% discount from your each buying.
submitted by bobbymorris123 to CryptoFarmer [link] [comments]


2022.01.19 01:07 GarySmith43 Mandala Shaped Tapestry Having trouble with sand while in yoga class at the beach? This is the yoga blanket that solves your problem! Introducing our Mandala Shaped Tapestry! This is the only yoga tapestry you’ll ever need. Moldable and supple, it can be rolled, folded, and hung up on a wall. The t

Mandala Shaped Tapestry Having trouble with sand while in yoga class at the beach? This is the yoga blanket that solves your problem! Introducing our Mandala Shaped Tapestry! This is the only yoga tapestry you’ll ever need. Moldable and supple, it can be rolled, folded, and hung up on a wall. The t submitted by GarySmith43 to ddfese [link] [comments]


2022.01.19 01:07 Odafi Can someone explain to me how/when I get into savage raids?

Should I finish the entirety of MSQ first? Do I just join random PF groups? Which type of PF groups would accept inexperienced/new people? In my limited knowledge of savage raiding, I know there are different strats people do. How do you learn these strats? Do you learn them all before you start or do you pick one and stick with it? I’d like to learn but I don’t know where to start. There’s so many questions I don’t know the answer to when it comes to savage raiding like gear, food, materia, etc. But these seemed like the most important to ask to be able to get into savage raiding. Thanks in advance for any help.
submitted by Odafi to ffxiv [link] [comments]


http://vodohleb-jeldor.ru